Наказателният съд осъжда за 10 000, а застрахователя дава 2 500 лв.?

Наказателният съд осъжда виновно лице да плати 10 000 лв. за вреди, нанесени при пътно транспортно произшествие. При предявяване на претенцията към застрахователят по гражданска отговорност на виновното лице е определено обезщетение в размер на 2500 лв.

 

Отговор: Проблемът тук е, че в наказателния съд се води процес между държавата и виновното лице, като ответника иска застрахователя да встъпи в процеса и по този начин да бъде обвързан с изхода. Върховният касационен съд обаче не позволява на застрахователя да встъпва в процеса, с което той не може да бъде задължен да признае и плати определената от съда сума (10000 лв.).{START_COUNTER}