При кражба на автомобил застраховател отказва да плати обезщетение по каско, защото в постановлението на прокурора за спиране на наказателното производство като правно основание е посочен чл. 346 от Наказателния кодекс /НК/, а не чл. 195 и следващите от Н

Отговор: По правило делата за кражба се образуват по чл. 346 от НК (противозаконно отнемане с цел ползване), а не по чл. 195 от НК (кражба), защото в началото (до 24 часа от изчезването на автомобила) не може да бъде установено със сигурност, че става въпрос за кражба. Прокурорът спира производството така, както е било образувано, което възпрепятства изплащането на обезщетение, тъй като застрахователят не плаща за противозаконно отнемане с цел ползване. В този случай застрахованият трябва да се обърне към прокуратурата с молба за преквалификация на деянието, относно което се води следствието. След преквалификацията гражданинът трябва да представи новото постановление за спиране на производството и да поиска отново изплащане на обезщетението.{START_COUNTER}