Kaкъв е срокът, за оглед на повреденото имущество и определяне размера на обезщетението?

Чл. 389, ал. 1 от ТЗ предвижда при настъпване на застрахователното събитие застрахованият в 7- дневен срок от узнаването да уведоми застрахователя, освен ако в общите условия на договора е предвиден друг срок. Във времево отношение огледът следва да бъде направен непосредствено след уведомяването. Разбира се, възможно е той да е отдалечен от периода на извършване на уведомяването. За този промеждутък от време ал.2 на чл. 389 предвижда застрахованият да се погрижи за ограничаване на  вредите.{START_COUNTER}